Hvem er SCA Norway – og hva gjør de?

Hvem er SCA Norway – og hva gjør de?

SCA Norway arrangerer dommerkurs og kaffekonkurranser i Norge. Foto: Sjo og Floyd

Våren 2017 ble den europeiske fellesorganisasjonen (SCAE) og den amerikanske (SCAA) slått sammen, og er nå forent i én global organisasjon (SCA).

SCA Norway er en avdeling av det internasjonale nettverket The Specialty Coffee Association (SCA).

SCA er en non-profitt-organisasjon, og har i dag medlemmer i mer enn 70 land. Medlemsmassen rommer alt fra baristaer til produsenter. Organisasjonen organiserer baristaer, kaffebrennere og teknikere.

LES OGSÅ: Kaffetørste strømmet til Kaffens marked

Kvalitet og spesialkaffe

Initiativtakerne bak SCA var kaffeentusiaster og aktører i spesialkaffe-miljøet. Intensjonen bak etableringen var å lage et slagkraftig talerør for alle som er opptatt av kvalitet. På den måten ønsket man å bidra til tiltak som stimulerer en sterkere vektlegging av kvalitet – både når det gjelder kunnskap om og tilberedning av kaffe.

SCA jobber for kvalitet fra bønne til kopp, og fra kaffebonde til forbruker. Organisasjonen har utarbeidet et bransjeledende poengsystem der kaffe som skårer minst 80 av 100 poeng, blir regnet som spesialkaffe.

Formidlingen av kunnskap gjøres gjennom publikasjoner, opplæring, arrangementer og konkurranser.

Messer og konkurranser

SCA arrangerer to store messer årlig: Specialty Coffee Expo i USA og World of Coffee i Europa.

Organisasjonen er kanskje best kjent for verdensmesterskapene som arrangeres på disse messene. Årlig arrangeres det konkurranser i en rekke grener, både nasjonalt og internasjonalt.

SCA Norway

SCA Norway arrangerer dommerkurs og kaffekonkurranser i Norge. Det første norgesmesterskapet ble avholdt i 1998. Den norske konkurransemodellen var faktisk mal for den første internasjonale konkurransen, som fant sted i 2000.

I 2020 står SCA Norway som arrangør av kaffe-NM. Mesterskapet finner sted under fagmessen SMAK 2020 på Lillestrøm 3.–6. mars. NM-deltakerne kvalifiseres gjennom regionale mesterskap i seks byer over hele landet.

Nasjonal koordinator for SCA Norway er Marit Lynes, som også er daglig leder i Norsk Kaffeinformasjon.

Les mer om de ulike konkurransegrenene i kaffekunst på Kaffegeek.no.