Statustall august 2018

DAGLIGAVRE:
Kaffe offensiv fra Rema 1000 og COOP.
Etter en sommer hvor Rema 1000 har hatt -20% nedgang på kaffe, og hvor COOP ikke har hatt en eneste kaffekampanje, har nå våre konkurrenter satt i gang en offensiv høstkampanje på kaffe.
Rema 1000 har i tillegg til 4 stk. for 75,- på Kjeldsberg kaffe kjørt 4 stk. for 89,- på Friele kaffe, og klarte i siste periode å øke med 20% sett mot samme periode i fjor.
COOP Obs har kjørt 5 stk. for 100,- på Friele kaffe, og fått god respons i markedet på dette.
SPAR, JOKER, SPAR og BUNNPRIS har alle kjørt 10,-marked med ALI Frokostkaffe. Alle har fått god respons på dette, men det utløser ikke så store volum som en Evergood eller ALI Original kampanje. Neste periode er forventet å bli langt sterkere for JJK sin del…

Positivt er det at kaffemarkedet har gått fra å ligge -2,8% bak fjoråret pr uke 32 til -1,7% pr uke 36.

SERVERING:
August innleder starten på innspurt mot jul etter en periode med flott vær og sommerferie.
Salg fra ASKO for Joh. Johannson Kaffe As, alle kategorier under «Servering», viser 62 tonn over i fjor, 4,3% økning.
Joh. Johannson Kaffe AS har økning i salg til kunder Off-Shore og faghandel og KBS. ASKO har flyttet enkelte store Faghandelskunder fra kategori 05 til kat 20.

Markedsfakta per august i år, mot i fjor, viser at totalmarkedet for grossistdistribuert kaffe I Norge innenfor HORECA går tilbake 1,6 %. Joh. Johannson Kaffe AS har innenfor HORECA minus 1,0%, tilsvarende 10 tonn.
Joh. Johannson Kaffe har per august 33,5% markedsandel for all grossistdistribuert kaffe innen HORECA, økning på 0,2% markedsandel fra i fjor.
Innen KBS har Joh. Johannson Kaffe AS har pluss 13,5 tonn, tilsvarende 12,9% økning mens totalmarkedet går tilbake med 17 tonn, minus 4,6%. Markedsandel er økt fra 28,2% i fjor til 33,4% i år.
Shell/St1 med avtalekopp fra mai i fjor, har med Evergood 13,5 tonn, 24,8% økning mot i fjor, mens Circle K med Løfbergs Lila, som er største leverandør av kaffe til avtalekopp har minus 28 tonn, tilsvarende minus 23%.

Når vi ser på KAFFE i august måned, isolert, har totalmarkedet innen HORECA tilbakegang på 4,0%, mens Joh. Johannson Kaffe AS bare har minus 1,8%.
For KBS har totalmarkedet tilbakegang på 15,6%, tilsvarende 8 tonn, mens Joh. Johannson Kaffe AS har pluss 4,4%, minus 0,4 tonn.

Joh. Johannson Kaffe AS slår totalmarkedet og tar markedsandeler i både HORECA og KBS, hittil i år og i august måned.