Statustall september 2018

DAGLIGVARE:
SPAR og Extra best på kaffe hittil i år.
Akkumulert pr. uke 40 er det SPAR og Extra som er vekstvinnerne hittil i år, hvor begge profilkjeder har +6% økning mot samme periode i 2017. SPAR presterer best sett i forhold til sin naturlige andel. Rema 1000 fortsetter også sin vekst mot svake 2017 tall, og nærmer seg nå sin naturlige andel på kaffe igjen. Totalmarkedet fortsetter å bedre seg, og går fra -1,7% pr. uke 36 til -1,1% pr. uke 40. MENY ligger langt bak fjoråret, men dette skyldes et unormalt høyt aktivitetsnivå i 2017. Kiwi sin vekst flater ut på Evergood 500g, da de møter oppstarten av dette tiltaket i 2017. SERVERING:
Markedsfakta pr. september i år, mot i fjor, viser at totalmarkedet for grossistdistribuert kaffe i Norge innenfor HORECA går tilbake 2 %, minus 70 tonn.
Joh. Johannson Kaffe har innenfor HORECA minus 1,5%, tilsvarende 17 tonn.
Joh. Johannson Kaffe har pr. august 33,6% markedsandel for all grossistdistribuert kaffe innen HORECA, økning på 0,1% markedsandel fra i fjor.
Innen KBS har Joh. Johannson Kaffe pluss 13 tonn, tilsvarende 10,8% økning mens totalmarkedet går tilbake med 26,5 tonn, minus 6,3%.
Markedsandel er økt fra 28,7% i fjor til 33,9% i år.

KAFFE hittil i år pr. SEPTEMBER:

Når vi ser på KAFFE i september måned, isolert, har totalmarkedet innen HORECA tilbakegang på 5,0%, mens Joh. Johannson Kaffe bare har minus 5,1%.
For KBS har totalmarkedet tilbakegang på 20,2%, tilsvarende 9 tonn, mens Joh. Johannson Kaffe har minus 3,7%, minus 0,6 tonn.
Markedsandeler for Joh. Johannson Kaffe AS og Løfbergs Lila AS, sterkt påvirket av Shell/St1 og Circle K, viser 4,6% framgang i andel for Joh. Johannson Kaffe og tilsvarende tilbakegang for Løfbergs Lila.
Dette viser at Shell/St1 tar andeler fra Cirkle K.

Kaffe september måned:

Joh. Johannson Kaffe AS slår totalmarkedet og tar markedsandeler i både HORECA og KBS pr. september.