Stor interesse for det nye kaffeanlegget

Stor interesse for det nye kaffeanlegget

Foto: Sjo og Floyd

Stadig flere får med seg at det er noe stort på gang på kaffefronten. Det dreier seg selvfølgelig om verdens kanskje mest avanserte anlegg for kaffeforedling, som nå tar form i Vestby.

Joh. Johannson Kaffes nye kaffeanlegg er godt i rute, og selve bygget er nettopp ferdigstilt. Mange er nysgjerrige på dette innovative og fremtidsrettede anlegget, og vi har bl.a. hatt besøk av lokalpresse, Finansavisen, SMAKmagasinet, Kaffemagasinet og Teknisk Ukeblad. Forrige uke var Nationen på besøk.

Miljøambisjonene vekker interesse

Det er mange sider ved anlegget som er interessant for et bredere publikum. Miljø og bærekraft er naturlig nok av interesse for mange. Med de miljøambisjonene som er satt, er det også lagt føringer for nye løsninge. Dette er den andre industribygningen som oppføres i heltre i Norge, og er nå den største. Det er en rekke tekniske utfordringer knyttet til dette, men så langt har byggeprosessen gått etter planen.

Kaffeanlegg av heltre med optimal energiutnyttelse

Nationen var bl.a. opptatt av å høre om erfaringene med bruk av heltre, og hvordan klimaregnskapet for bygget ser ut. Journalist Christiane Jordheim Larsen var også meget interessert i å høre mer om hvordan man utnytter restvarmen fra kaffebrenningen.

Det nye anlegget har en energisentral som sørger for at energien utnyttes optimalt. Energi for å drifte anlegget hentes også fra solceller, biogass og energibrønner i bakken.

Nationen berømmet også det estetiske inntrykket som det nye bygget gir. Vårt nye anlegg skiller seg ut på mange måter, og det er hyggelig å registrere at stadig flere blir nysgjerrige på hvordan vi vil produsere kvalitetskaffe i fremtiden.