Vellykket fagdag med fokus på bærekraft

Vellykket fagdag med fokus på bærekraft

Fra venstre Jeanette Sørlie Ekaas, Kjersti Marcussen og Erik Kirkeberg fra Joh. Johannson Kaffe var fornøyde med besøket på fagdagen om bærekraft.

– NorgesGruppen har et sterkt miljøengasjement, og er levende opptatt av bærekraft på mange ulike områder. Det gjelder også merkevareselskapene i konsernet, og vi ønsket å formidle noe av dette engasjementet og ikke minst mulighetene det gir, forteller salgssjef Annette A. Gjerstad i Matbørsen, som var initiativtakeren til en egen fagdag for kunder fra offentlig sektor.

Det var selskapene Joh. Johannson Kaffe, Unil, Matbørsen, Bakehuset og ASKO Servering som inviterte til fagdagen.

Mye kompetanse i selskapene

– Det finnes utrolig mye kompetanse på dette i de ulike selskapene. Tanken var at vi til sammen kunne skape en spennende arena for erfaringsutveksling. Vi har mange produkter og løsninger som er anvendelige for å skape både bærekraft og sunnhet. Ved siden av å vise noe av bredden i dette, fikk vi også med oss eksterne foredragsholdere som blant annet snakket om bærekraft og folkehelse, og bærekraftig anskaffelse, sier Annette.

Økende interesse for bærekraftig kaffe

Joh. Johannson Kaffe var sterkt til stede under fagdagen, blant annet for å vise noe av den store bredden av sertifiserte produkter.

– Vi har flere kvalitetsprodukter som passer utmerket inn i en slik sammenheng, forteller markedssjef Frode Hval.

– Jeg vil si vi merker en økende interesse for bærekraft innenfor kaffekategorien. Mange kunder er opptatt av at kaffen de kjøper, er sertifisert og produsert på en bærekraftig måte. Vi har mange spennende kaffemerker som imøtekommer disse ønskene, forteller Frode.

– Det er hyggelig å møte kunder på en arena som dette, og det gir en fin anledning til å vise noe av den store bredden vi har i sortimentet vårt.

Foto: Sjo og Floyd